Szkolenia jednodniowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku organizuje również szereg szkoleń jednodniowych z następujących zagadnień:


SZKOLENIA:

1. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji przedsiębiorstwa - prowadzący mgr Jolanta Musiał.

2. Zarządzanie dokumentacją - prowadzący mgr Izabela Ziomek - Smolana.

3. Archiwum zakładowe - prowadzący mgr Dominik Żełobowski.

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i zakresu działania archiwów zakładowych (DZ. U. Nr 14, poz.67) - prowadzący mgr Izabela Ziomek - Smolana oraz mgr Dominik Żełobowski.

5. Obieg dokumentacji "tradycyjnej" (papierowej), a Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), zarządzanie dokumentacją w instytucjach publicznych - nowa instrukcja kancelaryjno - archiwalna - prowadzący mgr Monika Płuciennik.

6. Postępowanie z materiałami archiwalnymi przekazywanymi z Urzędów Stanu Cywilnego do Archiwum Państwowego - prowadzący mgr Monika Płuciennik.


Szkolenia mogą być organizowane w siedzibie zleceniodawcy lub w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku.

scroll back to top