Kurs II stopnia

 

Czas trwania kursu - 39 godzin wykładowych

 

  • Organizacja i zasady prowadzenia kancelarii aktotwórcy

 

  • Zespół archiwalny

 

  • Rodzaje zespołów, rozgraniczenie zespołów. Ustalanie przynależności zespołowej

 

  • Archiwizacja materiałów archiwalnych

 

  • Archiwizacja dokumentacji

 

  • Archiwizacja dokumentacji niearchiwalnej - aktowej, finansowo - księgowej, technicznej, osobowej

        i płacowej, geodezyjno - kartograficznej

 

scroll back to top