Kurs I stopnia

Czas trwania kursu I stopnia to 34 godziny wykładowe:


 • Podstawowe pojęcia archiwalne, akty prawne dotyczące organizacji archiwów


 • Współczesne systemy kancelaryjne


 • Obieg pisma w zakładzie pracy


 • Wykaz akt


 • Podział dokumentacji współczesnej


 • Zarządzanie dokumentacją elektroniczną


 • Postępowanie z dokumentacją tajną i poufną


 • Zasady przekazywania akt do archiwum zakładowego


 • Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji


 • Przechowywanie i konserwacja dokumentacji


 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych


 • Archiwalny system informacyjny


 • Zarządzanie dokumentacją zawierającą informacje niejawne
scroll back to top