Oferta usług archiwizacyjnych

Pragniemy Państwu przedstawić naszą ofertę dotyczącą kompleksowych usług archiwizacyjnych. Nasza propozycja jest skierowana zarówno do państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, wytwarzających materiały archiwalne (akta kat. A), jak i do firm i jednostek, które są wytwórcą jedynie dokumentacji niearchiwalnej (akta kat. B).

 

Na profil naszego działania składa się:

a). archiwizacja materiałów archiwalnych kat. A, co w naszym rozumieniu oznacza:

 

- nadanie układu chronologicznego w obrębie teczki

- usunięcie wszystkich części metalowych znajdujących się w teczce

- paginacja stron (ponumerowanie wszystkich stron ołówkiem) w obrębie teczki

- przeszycie akt z archiwalnych teczek do okładek z tektury litej bezkwasowej przystosowanych do zabezpieczania akt kat. A (do przeszycia akt wykorzystujemy tasiemki bawełniane)

- opisanie akt w nowych okładkach z zachowaniem zasad opisu archiwalnego teczek z dokumentacją kat.A. Na opis składa się:

 

- znak klasyfikacyjny z wykazu akt

- symbol kategorii akt

-  nazwa wytwórcy akt

- tytuł teczki

- daty skrajne dokumentacji zawartej w teczce

 

- zapakowanie poszytych akt do kartonów z tektury litej bezkwasowej

- sporządzenie ewidencji w układzie rzeczowo - chronologicznym (spisów zdawczo - odbiorczych) elektronicznej i papierowej, dla opracowanej dokumentacji kat.A

 

b). porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej kat. B o czasowym okresie przechowywania, co w naszym rozumieniu oznacza:

 

- przeszycie akt z porządkowanych teczek do przekładek tekturowych przystosowanych do zabezpieczania akt kat.B (do przeszycia akt wykorzystujemy tasiemki bawełniane)

- opisanie akt w nowych okładkach z zachowaniem zasad opisu archiwalnego teczek z dokumentacją kat. B.  Na opis składa się:

 

- znak klasyfikacyjny z wykazu akt

- symbol kategorii akt

- nazwa wytwórcy akt

- tytuł teczki

- daty skrajne dokumentacji zawartej w teczce

- sporządzenie ewidencji (spisów zdawczo - odbiorczych) elektronicznej i papierowej, dla opracowanej dokumentacji kat.B

 

c). brakowanie dokumentacji kat. B, co w naszym rozumieniu oznacza:

 

- przegląd dokumentów niearchiwalnych o czasowym okresie przechowywania kat.B

- wytypowanie teczek aktowych, których czas przechowywania miną zgodnie z obowiązującymi przepisami

- sporządzenie ewidencji (spis dokumentacji niearchiwalnej)

- elektronicznej i papierowej, dla wybrakowanej dokumentacji

- sporządzenie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej

 

d). podstawowe prace konserwatorskie, co w naszym rozumieniu oznacza:

 

- szycie akt luźnych i w stanie rozsypu

- przeszywanie akt do nowych teczek lub przekładek

- podklejanie akt w obrębie teczki (w przypadku akt w oryginalnych okładkach, których nie wolno usuwać np.: akta spraw sądowych, księgi wieczyste, akta gruntowe)

- pakowanie akt w kartony w celu zabezpieczenia przed wpływem wilgoci, drobnoustrojów, kurzu

 

Nasze usługi oparte są na metodyce regulowanej przez przepisy określające zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, czyli: Ustawy, Rozporządzenia resortowe oraz wytyczne metodyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP). Obranie metody opracowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej jest zależne od rodzaju dokumentacji z jaką mamy do czynienia.

 

W ramach naszych usług archiwizujemy i porządkujemy dokumentację:

 

 • aktową

 

 • geodezyjno - kartograficzną

 

 • sądową i komorniczą

 

 • bankową i księgowo - finansową

 

 • osobowo - płacową

 

 • techniczą

 

 

Wycenę naszych usług za każdym razem traktujemy indywidualnie, ponieważ na to ma wpływ wiele czynników takich jak:

 

 • rodzaj archiwizowanej lub porządkowanej dokumentacji

 

 • stan zachowania archiwizowanej lub porządkowanej dokumentacji (stopień wpływu

czynników atmosferycznych i zabrudzenia akt)

 

 • ilość materiału poddanego archiwizacji (w metrach bieżących)

 

 • czas wykonania usługi

 

 • miejsce wykonania usługi (u zleceniodawcy czy u zleceniobiorcy)

 

 

Pragniemy poinformować Państwa, że prace archiwalne prowadzone są przez członków stowarzyszenia posiadających wykształcenie wyższe magisterskie o profilu archiwalnym. Fachowe wykształcenie i kwalifikacje oraz nabyte wieloletnie doświadczenie zawodowe naszych pracowników gwarantują wysoką jakość usług oraz sprawne prowadzenie prac.

scroll back to top